Contra-indicaties

Op de volgende indicaties - op basis van de NCI-lijst 2016 - wordt contra-indicatie bewaking uitgevoerd:

 • angina pectoris / ischemische hartziekten
 • angio-oedeem in de anamnese, niet-allergisch
 • astma
 • borstvoeding
 • brugada-syndroom
 • coeliakie
 • copd
 • cva (hersenbloeding)
 • cva (herseninfarct / tia)
 • depressie
 • diabetes mellitus
 • dialyse, hemodialyse
 • dialyse, peritoneaaldialyse
 • endometriose
 • endometriumcarcinoom
 • epilepsie
 • extrapiramidale stoornis (excl. Parkinson)
 • fenylketonurie
 • g6pd-deficientie
 • gastric bypass
 • glaucoom
 • hartfalen
 • hyperlipidemie, familiaire
 • hypertensie
 • inflammatoire darmziekten (Colitus ulcerosa / Crohn)
 • jicht
 • kinderwens (man)
 • kinderwens (vrouw)
 • lang qt-interval syndroom (LQTS)
 • levercirrose (gedecompenseerd)
 • levercirrose (nog niet gedecompenseerd)
 • mammacarcinoom
 • mictieklachten, prostaathyperplasie
 • morbide obesitas
 • myasthenie
 • nierfunctie, verminderde
 • perifeer arterieel vaatlijden (excl. Raynaud)
 • parkinson, ziekte van
 • porfyrie
 • psoriasis
 • raynaudfenomeen
 • refluxziekte
 • schildklierfunctiestoornis
 • schizofrenie / psychotische stoornis
 • sikkelcelziekte
 • sjögren, syndroom van
 • slaapapneu
 • slikstoornis
 • slokdarmstenose
 • sonde
 • sportbeoefening
 • stollingsstoornis (verhoogde bloedingsneiging)
 • stoma
 • trombo-embolische ziekte, veneuze
 • trommelvlies, open oorbuisjes
 • tuberculose
 • ulcus pepticum
 • verkeersdeelname
 • wolff-parkinson-white-syndroom (WPW)
 • zwangerschap