Lijst van geneesmiddelen

waarbij de "reden van voorschrijven" moet worden aangegeven op het recept:

Azathioprine

Carbamazepine

Chloroquine

Ciclosporine

Colchicine

Danazol

Dapson

Fenytoïne

Fluconazol

Flucytosine

Ketoconazol (uit de handel)

Lithiumcarbonaat

Methotrexaat               

Metronidazol

Minocycline

Paromomycine

Rifabutine

Rifampicine

Sulfasalazine

Tacrolimus

Trimethoprim

Valaciclovir

Valproïnezuur